Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6239755
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
ACEASTĂ VERSIUNE NU SE MAI ACTUALIZEAZĂ ÎNCEPÂND CU 16 MARTIE 2021!
VĂ RUGĂM ACCESAȚI
VERSIUNEA NOUĂ A SITE-ULUI CJVS.EU

Consultare publică - taxe și tarife 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate

Situaţie proiecte


Transporturi - Comunicatul nr. 46

Comunicatul nr. 46 documentele necesare pentru încheierea CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENŢĂ A UAT JUDEŢUL VASLUI


ANUNȚ PUBLIC

Actualizat 16.02.2021

Aviz de mediu PJGD 2021

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui anunță publicul interesat că în urma analizei Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor al Județului Vaslui și a Raportului de mediu, Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui decide eliberarea Avizului de Mediu pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui.
Toate versiunile planului și rapoartele de mediu pot fi consultate aici

Nr. 15372/06.10.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, titular al planului - Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Raportului de Mediu . Documentele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Vaslui din municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, în zilele de luni-joi între orele 8 – 16 30 și vineri, între orele 8-14 .

Ședința de dezbatere publică a proiectului Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Raportului de Mediu se va desfășura în data de 27.11.2020, ora 11, la sediul Centrului de Resurse pentru Afaceri din municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 16, et.1.

Comentariile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul titularului și la Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, fax. 0235361842, până la data de 25.11.2020.

INVITATIE DEZBATERE PJGD

Aici gasiți anunțurile anterioare, din luna august

Program de finanțare nerambursabilă 2020

Actualizat 29.01.2021

RAPORTUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE JUDEȚUL VASLUI, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, PENTRU ANUL 2020;

Mai multe detalii despre finanțări nerambursabile aici

Prezentare proiect AQUAVAS


ANUNT PUBLICITAR – ACHIZIȚIE PUBLICĂ

PRIVIND CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 50.000.000 LEI, ÎN VEDEREA ASIGURĂRII COFINANȚĂRII ȘI PREFINANȚĂRII PROIECTELOR DE INTERES JUDEȚEAN FINANȚATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

În temeiul prevederilor art. 2, art. 29, alin. (1) lit. f din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Județul Vaslui, cu sediul în Vaslui, jud. Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Telefon: 0235/361089; Fax: 0235/361090, în calitate de autoritate contractantă, își propune organizarea unei proceduri de atribuire in conformitate cu procedura operaționale PO-CJVS-05-62 pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, conform cerințelor din documentația de atribuire.
Detalii aici

Anunt

19451/08.12.2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vaslui.
Detalii aici


CONSULTARE PUBLICĂ

Data publicării 09.nov.2020

PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Chestionar
CAMPANIE DE CONSULTARE PUBLICĂ
PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Lista contractelor de achiziție publică


Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Monitorizarea Legii 248/2015-Fiecare copil în grădiniță

Prin Legea 248/2015, peste 107.000 de copii săraci ar putea să beneficieze de tichete sociale care să îi ajute să meargă regulat la grădiniță, dar cel mult 46.500 dintre ei o fac. Pentru că vrem să înțelegem de ce statul nu folosește la maximum această oportunitate, Reality Check a evaluat modul în care se aplică legea și a formulat recomandări de îmbunătățire.
Detalii aici.

Proiecte de managemant - Instituții subordonate


HOTĂRÂREA Nr.5 a CJSU Vaslui


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte


  Acasa Utile Contact