Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6239817
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiLista acte normative cu privire la COVID-19

ACTE NORMATIVE CARE STABILESC CADRUL LEGAL PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID-19, PRECUM ȘI MĂSURILE ECONOMICE, FISCAL BUGETARE ȘI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE

Lista nr. 1->100 Lista nr. 101->200   Lista nr. 201->300   Lista nr. 301->400


nr.
crt.

Nr și data M.O.

Act normativ

01

102/11.02.2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 (aprobată prin Legea nr.20/2020) stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

02

201/12.03.2020

Ordin nr.414/2020 al ministrului sănătății instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

03

207/13.03.2020

Ordin nr.436/2020 al ministrului sănătății aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2)

04

209/14.03.2020

Legea nr.19/2020 acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

05

212/16.03.2020

Decret nr.195/2020 instituirea stării de urgență pe teritoriul României

06

218/17.03.2020

Legea nr.20/2020 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri eferente instituirii carantinei

07

219/18.03.2020

Ordonanță militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri

08

224/19.03.2020

Hotărârea nr.3/2020 încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României

09

228/20.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal

10

229/20.03.2020

Ordin nr.50/2020 al ministrului al afacerilor interne privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării și internării

11

229/20.03.2020

Ordin nr.476 al ministrului sănătății asigurarea în condiții optime a asistenței medicale pediatrice spitalicești în contextul epidemiei de SARS-CoV-2/COVID-19

12

230/21.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.29/2020 unele măsuri economice și fiscal bugetare

13

230/21.03.2020

Hotărâre a Guvernului nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

14

231/21.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.30/2020 modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

15

232/21.03.2020

Ordonanță militară nr.2/2020 a ministrului afacerilor interne măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

16

242/24.03.2020

Ordonanță militară nr.3/2020 a ministrului afacerilor interne măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

17

247/25.03.2020

Ordin nr.1795/2020 al ministrului finanțelor publiceinstituirea unor măsuri referitoare la deschiderea și repartizarea/ retragerea creditelor bugetare din bugetele componente ale bugetului general consolidat ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României

18

248/25.03.2020

Ordin nr. 497/2020 al ministrului sănătății modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

19

248/25.03.2020

Ordin nr. 791/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

20

252/26.03.2020

Ordin nr. 1799/2020 al ministrului finanțelor publice aprobarea modalității de amânare la plată a ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizare unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

21

253/27.03.2020

Ordin nr. 502/417/2020 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.15/2018/1.311/2017

22

256/27.03.2020

Ordin nr. 803/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri stabilirea unor măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naționale gestionate de Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

23

257/29.03.2020

Ordonanță militară nr. 4/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

24

260/30.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației

25

260/30.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 33/2020 unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

26

260/30.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 35/2020 modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

27

261/30.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 37/2020 acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

28

262/31.03.2020

Ordonanță militară nr. 5/2020 a ministrului afacerilor interne măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

29

262/31.03.2020

Ordonanță militară nr. 6/2020 a ministrului afacerilor interne instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava

30

263/31.03.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 533/2020 aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a Listei spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-Cov-2

31

264/31.03.2020

Ordin al ministrului afacerilor interne nr. 56/2020 desemnarea personalului competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale pe perioada stării de urgență pentru nerespectarea prevederilor art.9 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

32

264/31.03.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 489/2020 2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE)

33

265/31.03.2020

Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr.343/2020 aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art.3 alin.(1) lit.c) din Hotărârea Guvernului nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

34

266/31.03.2020

Hotărârea Guvernului nr.252/2020 stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

35

267/31.03.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.537/2020 completarea Ordinului ministrului sănătății nr.1.009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date

36

267/31.03.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.538/2020 completarea unor ordine ale ministrului sănătății care cuprind reglementări privind activitățile de sponsorizare în domeniul medicamentului de uz uman, al dispozitivelor medicale și al materialelor sanitare

37

268/31.03.2020

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.539/437/2020 prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

38

268/31.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.34/2020 modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

39

268/31.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.36/2020 modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

40

269/31.03.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale nr.740/2020 aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

41

269/31.03.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale nr.741/2020 aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

42

269/31.03.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale nr.742/493/2020 aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

43

269/31.03.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale nr.743/2.802/2020 aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

44

269/31.03.2020

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.438/2020 modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, prelungirea aplicării acestuia și prorogarea unui termen

45

269/31.03.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 540/2020 modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.377/2017

46

275/02.04.2020

Ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 822/2020 modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

47

277/02.04.2020

Normă a autorității de supraveghere financiară nr. 21/2020 prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informațiilor publice și transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor, ca urmare a situației generate de COVID-19 și instituirii stării de urgență în România

48

281/03.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 40/2020 întărirea capacității administrative a sistemului sanitar

49

281/03.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 554/2020 modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

50

282/03.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 41/2020 modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

51

282/03.04.2020

Hotărâre a Guvernului nr. 269/2020 modificarea și completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020

52

282/03.04.2020

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 444/2020 modificarea și completarea prevederilor Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea

53

283/04.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 42/2020 modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

54

284/04.04.2020

Ordonanță militară a ministrului afacerilor interne nr. 7/2020 măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

55

284/04.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 568/2020 modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului Românei de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2

56

285/06.04.2020

Hotărâre a Guvernului nr.270/2020 aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

57

290/07.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 555/2020 aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspectați cu virusul SARS-CoV-2

58

289/07.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

59

289/07.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 578/2020 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

60

292/07.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

61

292/07.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 570/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2)

62

292/07.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 577/2020 privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

63

296/08.04.2020

Hotărâre a Guvernului nr.281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

64

297/08.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

65

299/08.04.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României

66

300/09.04.2020

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 442/2020 privind completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, aprobat prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018

67

301/10.04.2020

Ordonanța militară nr. 8/2020 ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

68

302/09.04.2020

Ordin al ministrului finanțelor publice nr. 1828/2020 privind instituirea unor măsuri pentru înregistrarea persoanelor autorizate să dispună plăți din conturile instituțiilor publice la funcționalitățile sistemului național de raportare – Forexebug prin „Punctul Unic de Acces”

69

304/10.04.2020

Hotărârea președintelui Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 69/2020 pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață în contextul pandemiei COVID-19 (NI-ASR-07-IX/0)“

70

305/13.04.2020

Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor NR.875/2020 aprobarea procedurii de avizare a zborurilor care intră sub incidența art.10 alin.(1) din Ordonanța militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

71

305/13.04.2020

Regulamentul președintelui Autorității de Supraveghere Financiară nr.5/2020 adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunării generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19

72

306/13.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 614/2020 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018 prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

73

306/13.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 615/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.1032/2011 pentru aprobarea Normelor privind donațiile de medicamente, vaccinuri, seruri și consumabile aferente

74

309/13.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

75

311/14.04.2020

Decret al Președintelui României nr. 240/2020 prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

76

312/14.04.2020

Ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.872/2020 modificarea anexei nr.3 la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

77

313/14.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.47/2020 stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

78

315/15.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.621/2020 modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.577/2020 privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

79

315/15.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.622/2020 modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

80

316/15.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.623/2020 modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

81

317/16.04.2020

Ordin al ministrului finanțelor publice nr.1861/2020 pentru aprobarea modelului convenției de garantare, prevăzută la art.5 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, și a modelului convenției de implementare

82

318/16.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.629/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

83

318/16.04.2020

Ordin al ministrului finanțelor publice nr.1832/2020 pentru semnarea și transmiterea unor documente prevăzute în Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002

84

318/16.04.2020

Ordin al ministrului finanțelor publice nr.1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr.640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

85

319/16.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscalenr.1792/2002

86

320/16.04.2020

Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2020 pentru încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul României

87

321/16.04.2020

Ordonanță militară nr.9/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

88

321/16.04.2020

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 633/470/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.15/2018/1311/2017

89

322/17.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

90

323/17.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

91

323/17.04.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4115/2020 privind aprobarea programelor pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2019-2020

92

324/21.04.2020

Ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr.195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

93

325/21.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

94

325/21.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

95

325/21.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.639/2020 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

96

325/21.04.2020

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

97

325/21.04.2020

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

98

325/21.04.2020

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 936/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

99

327/22.04.2020

Hotărârea de Guvern nr. 312/2020 aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetar

100

327/22.04.2020

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.643/472/2020 aprobarea modalității de plată și pontaj pentru personalul detașat sau delegat din unitățile sanitare publice pe durata stării de urgență

Lista nr. 1->100 Lista nr. 101->200  Lista nr. 201->300  Lista nr. 301->400

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-03-26 (2288 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact