Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6334545
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProiect GIS


CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL VASLUI ŞI RAIONUL LEOVA ÎN GESTIONAREA INFRASTRUCTURII TRANSFRONTALIERE

Proiectul a fost finantat prin Programul de vecinatate Romania - Moldova 2004 - 2006, PHARE CBC 2006 prioritatea 1 dezvoltarea economica si sociala RO2006/018-447.01.01.41

Proiectul îşi propune creşterea gradului de cooperare transfrontalieră în domeniul integrării şi gestiunii informaţiei geospaţiale în scopul dezvoltării economico-sociale durabile în zona de graniţă dintre judeţul Vaslui şi raionul Leova.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general:

  • Creşterea gradului de cooperare transfrontalieră în domeniul integrării şi gestiunii informaţiei geospaţiale în scopul dezvoltării economico-sociale durabile în zona de graniţă dintre judeţul Vaslui şi raionul Leova.

Obiectivele specifice

  • Impelementarea unui sistem informatic geografic la nivelul Consiliului judeţean Vaslui în vederea îmbunătăţirii coerenţei în infrastructurii judeţului Vaslui la graniţa cu raionul Leova;
  • Creşterea gradului de calificare al personalului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al Consiliului raional Leova în utilizarea instrumentelor moderne de integrare şi gestiune a informaţiilor cu referinţă geografică.

Activităţile principale realizate prin proiect

  • Achiziţii de bunuri necesare derulării proiectului;
  • Instalarea echipamentelor şi soft-urilor specifice şi instruirea personalului în utilizarea lor;
  • Dezvoltarea aplicaţiei GIS şi instruirea personalului în utilizarea acesteia;
  • Vizite de studiu – transfer de expertiză în domeniul dezvoltării unui Sistem informaţional geografic la nivelul administraţiei publice locale;
  • Promovarea si publicitatea proiectului;
  • Monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului

Rezultatele aşteptate sunt: 5 compartimente din cadrul Consiliului judeţean Vaslui ce cuprind un număr de 29 de specialişti, dotate cu instrumente moderne de lucru; 9 specialişti din cadrul Consiliului judeţean Vaslui şi Consiliului raional Leova instruiţi în utilizarea unor instrumente moderne de integrare şi gestiune a informaţiei cu referinţă geografică; 9 specialişti din cadrul Consiliului judeţean Vaslui şi Consiliului raional Leova instruiţi în crearea şi gestionarea bazelor de date cu referinţă geografică; Un model de bună practică pentru Consiliul raional Leova şi pentru Serviciile publice aflate în subordinea acestuia privind dezvoltarea unui sistem informatic geografic; 3 specialişti din cadrul Consiliului raional Leova care vor cunoaşte modul în care funcţionează un sistem informatic geografic ca urmare a vizitei de studiu organizate în cadrul proiectului; un mijloc obiectiv de reprezentare şi înţelegere a situaţiei existente şi a programelor de investiţii ale Consiliului judeţean Vaslui pentru cetăţenii judeţului Vaslui; un instrument modern de gestiune a datelor geografice care să poată fi accesat de toate compartimentele Consiliului judeţean Vaslui şi de serviciile publice din subordine cu rol în identificarea priorităţilor de dezvoltare ale judeţului Vaslui.

Parteneri:


Consiliul Judeţean Vaslui

Consiliul Raional LeovaPentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-11-17 (6632 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact