Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6359147
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiPETITII ON-LINE

Dreptul la petiţionare
Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor şi instituţiilor publice prin petiţii formulate în nume propriu, iar organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii în numele colectivelor pe care le reprezintă, potrivit art.1 din Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Definiţie petiţie
Prin petitie se intelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judetean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Termen de soluţionare petiţii
Petiţiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice vor fi soluţionate în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.

Primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor
În cadrul Consiliului judeţean Vaslui, primirea, înregistrarea, urmărirea modului în care au fost soluţionate petiţiile, precum şi expedierea răspunsului către petiţionari în termenele şi în condiţiile stabilite de lege se face numai prin intermediul Compartimentului pentru Relaţii cu Publicul şi Consilierii, prin persoana desemnată în acest sens, aceasta îngrijindu-se de clasare şi de arhivare.

Clasare petiţii
Potrivit legii, se clasează petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului. De asemenea, dacă un petiţionar adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acesta va primi un singur răspuns şi, în cazul în care va reveni cu o nouă petiţie având acelaşi conţinut, aceasta se va clasa la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.

Declinare competenţă
Petiţiile greşit îndreptate, vor fi expediate în termen de 5 zile de la înregistrare, către autorităţile sau instituţiile publice care au competenţe în rezolvarea problemelor sesizate, înştiinţând totodată petentul despre acest lucru.

FORMULAR PETIŢIE

Petiţiile adresate Consiliului judeţean Vaslui pot fi trimise prin poştă, pe adresa: strada Ştefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, cod poştal 730168, folosind formularul F723-01-05, prin poşta electronică, la adresa consiliu@cjvs.eu, sau accesând direct formularul tip de petiţie electronică F723-01-06.

F723-01-05 – Descarcă formular

F723-01-06 – Petiţie electronică

Programul de lucru al Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass - Media, Informare Cetățeni din cadrul Consiliului judeţean Vaslui este între orele 8,00 – 16,30, et. IV, cam. 417, la sediul Consiliului judeţean Vaslui. Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0235.361089, 0235.361092 sau 0235.361093, int. 220.
Responsabil cu primirea, înregistrarea, urmărirea modului în care au fost soluţionate petiţiile, precum şi expedierea răspunsului către petiţionari în termenele şi în condiţiile stabilite de lege - consilier Andronic Marilena.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-11-01 (8469 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact