Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6239767
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProiect Energia – Valoare Transfrontalieră

Proiectul ”Energia-valoare transfrontaliera”
COD MIS ETC 1842

Județul Vaslui, în parteneriat cu Consiliul raional Hânceşti, Consiliul raional Leova, Comitetul Executiv al Consiliului orașului Izmail și Agentia de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană a Euroregiunii „Dunarea de jos” a depus spre finanțare proiectul “Energia-valoare transfrontalieră”, în cadrul Programului Operațional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013, al doilea apel pentru propuneri de proiecte.

Proiectul a fost aprobat de către Comitetul Comun de Monitorizare al Programului Operațional Comun România- Ucraina- Republica Moldova, 2007-2013 şi semnarea contractului de grant a avut loc în data de 02.12.2013, avand codul Mis ETC code 1842.

Proiectul are o durată de implementare de 20 lunişi a început cu data de 03.12.2013.

Valoarea totală a proiectului este de 770. 201 euro, din care contribuţia Uniunii Europene reprezintă 89,93%, respectiv 692,641.76 Euro.

Obiective

Obiective generale:

Proiectul contribuie la imbunatatirea situatiei economice, sociale si de mediu din zona transfrontaliera prin stimularea utilizarii eficiente a surselor de energie regenerabila conventionale și la îmbunatățirea eficienței energetice a serviciilor din sectorul public din zona transfrontaliera.

Obiective specifice:

  • derularea de programe concrete pentru reducerea consumului de energie conventionala din sectorul serviciilor publice din zona transfrontaliera Vaslui-Leova-Hancesti-Izmail
  • intarirea capacitatilor institutiilor locale din zona transfrontaliera Vaslui-Leova-Hancesti-Izmail pentru a gasi solutii concrete pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor de energie regenerabila din sectorul public
  • extinderea utilizarii energiei solare in sistemul de sanatate publica si in sistemul social din zona transfrontaliera Vaslui-Hancesti-Leova-Izmail

Grupurile țintă
-30 institutii publice locale din cele 4 unitati administrative partenere (coordonate de catre unitatile administrative partenere), care ofera servicii de sanatate, de educatie, sociale, si culturale populatiei locale), care vor fi implicate in elaborarea strategiei pentru reducerea consumului de energie.
-60 experti, reprezentand administratiile locale din cele 4 unitati administrative partenere implicate in programul de transfer de know-how.
-4 furnizori de servicii publice (3 spitale- in Vaslui, Leova, Hancesti si 1 Centru de asistenta sociala - in Izmail) care vor beneficia de investitii in panouri solare pentr a produce apa calda.

Activități &Rezultate estimate

Activități
Grup de activități I - Activități de management al proiectului, coordonare și comunicare
Grup de activități II – Analiza si planificarea surselor de energie regenerabila si eficiență energetică
Grup de activități III – Desfășurarea unui program de transfer de experiență si know-how cu privire la utilizarea eficienta a surselor de energie conventionale si regenerabile
Grup de activități IV - Implementarea investițiilor pilot pentru utilizarea energiei solare in sectorul serviciilor publice.
Grup de activități V- Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor

Principalele rezultate estimate
-300 de strategii transfrontaliere pentru reducerea consumului de energie convențională in sectorul serviciilor publie;
-8 consultări publice transfrontaliere in fiecare zonă parteneră in vederea identificării nevoilor reale si actuale de la nivel local in termen de pierderi energetice;
-audit energetic pe o suprafață de 60 000 de mp din care 30.000mp in județul Vaslui, 10.000 mp in Raionul Leova, 10.000 mp in Raionul Hnacești și 10.000 mp in orasul Izmail;
-2 programe de transfer de know-how, unde experti recunoscuti de la institute de cercetare, universitați vor fi invitați sa-si impărtășescă conostintele si experientele in domeniul surselor de energie regenerabila si eficiență energetică;
-1200 de brosuri care vor cuprinde lecțiile invățate din cele 2 programe de transfer de know-how;
-1200 de pliante, care vor conține o scurtă descriere a Acțiunii ;
-4 investitii pilot vor fi derulate in cadrul Proiectului, la Spitalul Judetean Vaslui, Spitalul Raional Leova, Sitalul Carpineni (Hancesti) si Centrul de Servicii Sociale Izmail. Panourile solare vor fi puse in aplicare pentru a produce apa calda.Consultare publică - (până la 30 iulie 2014)

Anunţ public privind dezbatere publică

Nume
Adresă
Tel
Fax
E-mail
Web site

Consiliul Județean Vaslui (Aplicant)
Stefan cel Mare Nr.79
0040235361089
0040235361090
consiliu@consilu.vaslui.ro
www.cjvs.eu

PARTENERI

Nume
Adresă
Tel
Fax
E-mail
Web site

Consiliul Raional Leova
Str. Independentei 5, MD-6301
0037326322650
0037326322058
consiliu@leova.md
www.leova.md

Nume
Adresă
Tel
Fax
E-mail
Web site

Consiliul Raional Hancesti
Str. Mihalcea Hincu 144, MD-3401
00373269 23150
00373269 21736
consiliul@hancești.md
www.hincesti.md

Nume
Adresă
Tel
Fax
E-mail

Comitetul Executiv al orasului Izmail
Izmail, Str.Suvorova, Nr. 62
00380 96213 6376
00380 48 412 50 38
izmail-econ@ukr.net

Nume

Adresă
Tel
Fax
E-mail

Organizația pubică ”Agenția de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană Euroregiunea Dunărea de Jos”
Izmail, Str.Kyshynivska Nr.59
00380 67488 1487
00380 4841 488 89
igor_vit@yahoo.com

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-05-21 (3226 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact