Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6334544
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAchiziții publice 2020

Procedura operationala - Achizitii publice directe C.J. Vaslui


Dispozitia nr. 422/2019 pentru modificarea si completarea Anexei la Dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Vaslui nr. 491/2018 privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea,şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificările şi completările, ulterioare,cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevazută la,art. 7 alin. (1) lit. d)

Procedura proprie Achizitii servicii C.J. Vaslui- Anexa 2 - Legea 98/2016


Lista contractelor de achiziție publică

Programul anual al achizitiilor publice pe 2020 C.J. Vaslui

 • 27.11.2020 Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect: "Dotare cu centrală termică murală a clădirii Centru Europe Direct Vaslui”
  Cod CPV 39715000-7 - Dispozitive de încălzire a apei şi încălzire centrală; echipament pentru instalaţii de apă şi canalizare; 45331100-7 - Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală Detalii aici

 • 20.11.2020 Având în vedere prevederile Procedurii de lucru- Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de auditare: financiara în cadrul proiectului „Creşterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor socio­-medicale subordonate UAT Judeţul Vaslui„ cod SMIS 2014+ 139495
  Cod CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiara.
  Detalii aici

 • 06.11.2020 Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PO-CNS-07-01, Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor socio­-medicale subordonate UAT Judeţul Vaslui„ cod SMIS 2014+ 139495
  Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate.
  Detalii aici

 • 05.11.2020Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui vă invită vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect:"Reparatii curente clădire Centru Europe Direct Vaslui”
  Detalii aici

 • 05.11.2020 Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect: "Dotare cu centrală termică murală a clădirii Centru Europe Direct Vaslui”
  Cod CPV 35111200-7 - Materiale de stingere a incendiilor. Detalii aici

 • 25.09.2020 Avand in vedere prevederile Procedurii operationale - Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Materiale PSI (CJV)
  Cod CPV 35111200-7 - Materiale de stingere a incendiilor.
  Detalii aici

 • 10.09.2020Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici

 • 31.08.2020 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO­ CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică „Servicii pentru obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru depozitele de deșeuri neconforme închise din județul Vaslui-Bârlad, Huși si Negrești"
  Codul CPV: 79311100-8; 90711400-8; 90713000- 8
  Detalii aici

 • ANUNȚ DE PARTICIPARE

  21.08.2020 privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază la Centrul Militar Județean Vaslui, cod CPV 79713000-5, conform Procedurii Proprii publicată pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobată prin Dispoziția nr. 491/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui, modificată și completată prin Dispoziția nr. 422/2019 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
  Click aici pentru detalii

 • 07.08.2020 Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici

 • 24.06.2020Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici

 • 22.07.2020 Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: "Servicii de elaborare documentație și obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu la Spitalul Județean de Urgență Vaslui corpurile A si B"
  Detalii aici

 • 15.07.2020 Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica „Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) - Consolidare ravena pe DJ 243 la km 9+350: Barlad (DN 24) - Pogana - Iana - Vadurile - Fantanele - Radeni - Dragomiresti (DN 2F)"
  Detalii aici

 • 06.07.2020 Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: "Servicii de elaborare documentație și obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu la Spitalul Județean de Urgență Vaslui corpurile A si B"
  Detalii aici

 • 01.07.2020 Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CNS-07-01, Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Actualizare documentație cadastrală drum județean DJ243
  Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici

 • 24.06.2020Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici

 • 18.06.2020 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții «Centrul de Asistență Medico - Socială Ghermănești» - Identificare și explorare ape mineralizate cu proprietăți terapeutice"
  Cod CPV:
  • 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;
  • 71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor;
  • 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică.

  Detalii aici

 • 15.06.2020 Autoritatea contractantă - Județul Vaslui,vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de întreținere spații verzi - ,,Poligon Muntenii de Jos" și „Monumentul ecvestru Ștefan cel Mare", localitatea Băcăoani, județul Vaslui.
  Codul CPV: 77310000-6 Detalii aici

 • 10.06.2020 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții «Centrul de Asistență Medico - Socială Ghermănești» - Identificare și explorare ape mineralizate cu proprietăți terapeutice"
  Cod CPV:
  • 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;
  • 71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor;
  • 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică.

  Detalii aici

 • 25.05.2020 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CNS- 07-01 ed. I, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui".
  Coduri CPV:
  • 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize ;
  • 71319000-7 - Servicii de expertiză;
  • 71328000-3- Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante;
  • 71242000-6 - Pregatire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor.
  Detalii aici

 • 20.05.2020 Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: "Studiu defezabilitate - Sens giratoriu DJ 248"
  Detalii aici

 • 18.05.2020 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationale - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Lucrări de execuţie la obiectivul de investiţii: "Reabilitare spaţiu - asigurare utilităţi CJ Vaslui".
  Codul CPV
  45262600-7 Diverse lucrări specializate de construcţii
  45262690-4 Renovare a clădirilor degradate
  45300000-0 Lucrări de instalaţii pentru clădiri.
  Detalii aici

 • 15.03.2020 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de refacere expertiză tehnică structurală pentru proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Profesională Specială «Sfânta Ecaterina», Huşi".
  Cod CPV: 71319000 -7 - Servicii de expertiză
  Detalii aici

 • 07.03.2020 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii: ,,Expertiză tehnică pe DJ 243: Bârlad (DN 24) - Pogana - lana - Vadurile - Iezer - Puiești - Fântânele- Rădeni - Dragomirești (DN 2F).
  Cod CPV: 71319000 -7 - Servicii de expertiza
  Detalii aici

 • 04.03.2020 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii: ,,Centrul de Asistenţă Medico - Socială Ghermăneşti".
  Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici

 • 04.03.2020 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Actualizare documentații cadastrale. Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru.
  Detalii aici

 • 18.02.2020 - Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici

 • 13.02.2020 - Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Actualizare documentații cadastrale. Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru.
  Detalii aici

 • 27.01.2020 - Avand in vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții "EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE", Cod SMIS 121069, Cod CPV: : 71356100-9 - Servicii de control tehnic.
  Detalii aici


Achiziții publice - 2019


ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-01-27 (3978 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact