Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6374523
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiHotărâri 2021

Hotarârea nr. 34/25 februarie 2021 privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali, precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora
Data:26 februarie 2021

Hotarârea nr. 33/25 februarie 2021 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data:26 febuarie 2021

Hotarârea nr. 32/25 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești
Data:26 februarie 2021

Hotarârea nr. 31/25 februarie 2021 privind aprobarea „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Vaslui 2020-2025”
Data:26 febuarie 2021

Hotarârea nr. 30/25 februarie 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Elaborare documentație tehnico-economică pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ)”
Data:26 februarie 2021

Hotarârea nr. 29/25 februarie 2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
Data:26 febuarie 2021

Hotarârea nr. 28/25 februarie 2021 privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2021
Data:26 februarie 2021

Hotarârea nr. 27/25 februarie 2021 privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021
Data:26 febuarie 2021

Hotarârea nr. 26/25 februarie 2021 privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2021
Data:26 februarie 2021

Hotarârea nr. 25/25 februarie 2021 privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui
Data:26 febuarie 2021

Hotarârea nr. 24/25 februarie 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
Data:26 februarie 2021

Hotarârea nr. 23/25 februarie 2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021
Data:26 febuarie 2021

Hotarârea nr. 22/25 februarie 2021 privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2021
Data:26 februarie 2021

Hotarârea nr. 21/25 februarie 2021 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020
Data:26 febuarie 2021

Hotarârea nr. 20/25 ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean Vaslui
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 19/25 ianuarie 2021 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2021
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 18/25 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 17/25 ianuarie 2021 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 16/25 ianuarie 2021 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 15/25 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 14/25 ianuarie 2021 privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 13/25 ianuarie 2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2021 - 2022
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 12/25 ianuarie 2021 privind aprobarea dării în folosințã gratuitã, pe termen limitat, a unor dispozitive/echipamente electronice aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 11/25 ianuarie 2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 10/25 ianuarie 2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 9/25 ianuarie 2021 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vaslui în calitate de partener la proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” și a încheierii unui acord de parteneriat
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 8/25 ianuarie 2021 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 7/25 ianuarie 2021 pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui"
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 6/25 ianuarie 2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 5/25 ianuarie 2021 privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 4/25 ianuarie 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 3/25 ianuarie 2021 privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 2/8 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui (APC)
Data: 8 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 1/8 ianuarie 2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
Data:8 ianuarie 2021

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2021-01-04 (2464 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact