Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6334529
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiRegulament de organizare şi funcţionare

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Vaslui

Hotarârea nr. 209/10 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
--- Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui - FORMAT WORD

Hotarâreanr. 204/27 noiembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

Hotarârea nr. 99/23 iulie 2020 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
Hotarârea nr. 93/25 iunie 2020 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 204/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

R E G U L A M E N T
de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui

Hotarâreanr. 152/17 septembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL I – Dispoziții generale privind Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

CAPITOLUL II – Rolul, misiunea, atribuțiile și responsabilitățile generale ale aparatului de specialitate

CAPITOLUL III – Categoriile de personal din cadrul aparatului de specialitate

CAPITOLUL IV – Structura organizatorică

CAPITOLUL V – Principalele relații funcționale din cadrul aparatului de specialitate


TITLUL II – FUNCȚIILE DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

CAPITOLUL I - Secretarul general al județului

CAPITOLUL II - Atribuții comune ale funcțiilor de conducere de arhitect-șef, director executiv, director executiv adjunct, șef serviciu, șef birou


TITLUL III - STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA I - STRUCTURI PERMANENTE DE LUCRU LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II-a - ATRIBUȚII SPECIFICE FIECĂREI STRUCTURI FUNCȚIONALE

CAPITOLUL I - BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

CAPITOLUL II - COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

CAPITOLUL III - SERVICIUL DE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE

CAPITOLUL IV - SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

CAPITOLUL V - DIRECȚIA DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Secțiunea 1 - Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Secțiunea a 2-a - Compartimentul Autorizare

Secțiunea a 3-a - Compartimentul Disciplina în Construcții

CAPITOLUL VI - DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Secțiunea 1 - Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale

Secțiunea a 2-a - Biroul Relații Cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni

Secțiunea a 3-a - Compartimentul pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative

CAPITOLUL VII - DIRECȚIA ECONOMICĂ

Secțiunea 1 - Serviciul Buget-Finanțe și Guvernanță Corporativă

Secțiunea a 2-a - Compartimentul Informatică

Secțiunea a 3-a - Compartimentul Documente Clasificate și GDPR

Secțiunea a 4-a - Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărarea Împotriva Incendiilor

Secțiunea a 5-a - Serviciul Contabilitate

Secțiunea a 6-a - Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului

CAPITOLUL VIII – DIRECȚIA TEHNICĂ

Secțiunea 1 - Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene

Secțiunea a 2-a - Serviciul Pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Vaslui

Secțiunea a 3-a - Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea județeană de Transport

Secțiunea a 4-a - Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea de Autorizare

CAPITOLUL IX – DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI COOPERARE

Secțiunea 1 - Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană

Secțiunea a 2-a - Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale

Secțiunea a 3 -a - Compartiment Cooperare Internațională și Relații cu ONG


TITLUL IV - DISPOZIȚII FINALE

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-04-04 (18798 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact