Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6239818
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAutoritatea Teritorială de Ordine Publică Vaslui
atop@cjvs.eu
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vaslui, este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe lângă Consiliul judetean Vaslui şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ – teritorială în care funcţionează.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vaslui are următoarele atribuţii:

 • contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică;
 • sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
 • face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit Legii nr. 218/2002;
 • organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
 • prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului judetean asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
 • elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.

În vederea realizării atribuţiilor care îi revin, autoritatea teritorială de ordine publică îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru.
Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară.
Autoritatea teritorială de ordine publică are în componenţa sa doisprezece membri şi este condusă de un preşedinte ales pe o perioadă de patru ani.

Preşedintele ales care reprezintă Autoritatea teritorială de ordine publică Vaslui, este domnul Prisacaru Dan-Eduard – consilier judeţean şi are în principal următoarele atribuţii:

 • convoacă şi conduce şedinţele plenului;
 • coordonează activitatea comisiilor de lucru şi a secretariatului executiv;
 • prezintă trimestrial informări asupra eficienţei serviciului poliţienesc în şedinţele Consiliului judeţean;
 • coordonează elaborarea raportului anual asupra activităţii poliţiei.

Comisiile de lucru se întrunesc lunar şi sunt în număr de trei.

Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii este compusă din patru membri după cum urmează:

 • Prisacaru Dan-Eduard – preşedintele autorităţii
 • Tamaș Ioan Marcu – comisar şef al Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui
 • Tătaru Niculae – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
 • Cernat Vasile - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui
 • Steimberg Eugenia – consilier judeţean
 • Mereuță Geanina-Maria – reprezentant al comunităţii locale

şi are următoarele atribuţii:

 • organizează consultări cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice şi, pe această bază, întocmeşte un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unităţile de poliţie;
 • monitorizează activităţile poliţiei şi sesizează eventualele deficienţe în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora;
 • face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • la propunerea unităţilor de poliţie sau din proprie iniţiativă analizează activitatea instituţiilor investite cu atribuţii de sprijin al persoanelor aflate în situaţii de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberaţi din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistenţă, etc.), recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate;
 • întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizaţiilor neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalităţii;
 • identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului poliţienesc.

Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali este compusă din patru membri după cum urmează:

 • Ciomaga Dumitru – subprefectul judeţului Vaslui
 • Catană Sorinel - Poliţia locală Vaslui
 • Veziteu Gheorghe – consilier judeţean
 • Dorin Emil – consilier judeţean
 • Stamate Ioan – reprezentant al comunităţii locale

şi are următoarele atribuţii:

 • participă la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc;
 • urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă, prezentând periodic informări în acest sens în plenul autorităţii teritoriale de ordine publică;
 • recomandă iniţierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranţă publică;
 • atât la solicitare cât şi din proprie iniţiativă se deplasează la sediile unităţilor de poliţie şi în raport de constatări formulează cereri sau recomadări ordonatorilor de credite pentru finanţare;
 • elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii publice;
 • elaborează raportul anual asupra eficienţei poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa consiliului judeţean şi care se dă publicităţii.

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului este compusă din patru membri după cum urmează:

 • Hristea Mihai – reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor
 • Teslariu Iuliana – consilier judeţean
 • Cain Dan-Liviu – consilier judeţean
 • Popescu Toader – reprezentant al comunităţii locale
 • Păvăloaiea Gheorghiță – Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vaslui

şi are următoarele atribuţii:

 • primeşte sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi face propuneri pentru soluţionarea lor legală de către unităţile de poliţie, organizând în acest scop audienţe;
 • monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activităţile cotidiene şi face recomandări scrise celor predispuşi să încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea (administratori de pieţe, organizatori de manifestări cultural – artistice şi sportive, administratori ai localurilor de alimentaţie publică, ai discotecilor, ai cazinourilor, etc);
 • ia măsuri de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii publice şi a siguranţei bunurilor persoanei;
 • recomandă tuturor structurilor cu atribuţii educative luarea măsurilor necesare faţă de persoanele predispuse la încălcarea legii.

Programul de audienţe al membrilor A.T.O.P. este următorul:
în municipiul Vaslui – vineri, orele 15,00 – 16,00 în sediul Primăriei Vaslui
în municipiul Bârlad – luni, orele 12,00 – 14,00 în sediul primăriei Bârlad
în municipiul Huşi – joi, orele 14,00 – 16,00 în sediul Primăriei Huşi.

În vederea executării atribuţiilor sale cu caracter permanent, autoritatea teritorială de ordine publică are un secretariat executiv asigurat de domnul Sorin Smîntînă – inspector.
Programul de lucru al secretariatului executiv A.T.O.P. este între orele 8,00 – 16,30, et. 4, cam. 418, Consiliul judeţean Vaslui. E-mail:atop@cjvs.eu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-18 (13676 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact