Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6334569
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi











Program de finanțare nerambursabilă 2020





RAPORTUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE JUDEȚUL VASLUI, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, PENTRU ANUL 2020;

Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

Implementare program județean finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru anul 2020

ANUNȚ

privind situațiile neprevăzute apărute din cauza răspândirii infecției cu noul tip de Coronavirus COVID19

 

Stimați beneficiari,

Având în vedere situația răspândirii infecției cu noul tip de Coronavirus COVID19, precum și a prelungirii situației de urgență la nivel de țară, vă comunicăm următoarele:

 • Dosarul de finanțare original, cu toate semnăturile, se va numerota, opisa, după care se va scana INTEGRAL (Ordinea documentelor scanate va fi: opis, cererea de finanțare, bugetul, anexele cererii, documentele administrative și oricare alte documente justificative, conform listei de verificare). CD-ul se va introduce în plic, alături de toate documentele în format pe hârtie;

 

 • referitor la anumite documente emise de instituțiile statului (Primăria Municipiului Vaslui, ANAF, Judecătoria Vaslui) care nu mai pot fi emise în original, se vor accepta în copie certificată conform cu originalul de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare nerambursabilă (cu mențiunea ”conform cu originalul”, numele și prenumele în clar al reprezentantului legal și semnătura pe fiecare pagina a documentului);

 

 • referitor la Declarația pe proprie răspundere atașată Cererii de finanțare prin care solicitanții afiliați la o federație sportivă declară pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.664/2018, precizăm că aceasta este o prevedere legală și, în consecință, trebuie respectată. Reamintim că solicitanții pot opta, după caz, să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent.

NOTĂ: În condițiile în care situația de urgență se prelungește, Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020 poate suferi modificări !!! Vom reveni cu precizări.

 

Mulțumim pentru înțelegere !

PREȘEDINTE,

DUMITRU BUZATU



Atenție !!! Aici sunt informatii utile pentru intocmirea bugetului

ANUNȚ
privind Sesiunea de informare și clarificări

Stimați beneficiari,

În ceea ce privește Sesiunea de informare și clarificări organizată în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020, vă comunicăm următoarele:

 • având în vedere situația răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus COVID19, precum și prevederile Dispoziției nr. 74 (disponibilă aici) , în scopul protejării populației, s-a luat decizia de a nu se mai organiza o astfel de instruire la sediul Consiliului Județean Vaslui;
 • orice neclarități, nelămuriri, solicitări de informații se pot transmite în format electronic, pe adresa de email a Consiliului Județean Vaslui consiliu@cjvs.eu, cu confirmare de primire, în termenul prevăzut în Ghidul solicitantului, nu mai târziu de 5 zile înaintea datei limită de depunere a proiectelor (30.04.2020). Ulterior se va primi un răspuns scris, în format electronic.

NOTĂ: În condițiile în care situația de urgență se prelungește, Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020 poate suferi modificări !!! Vom reveni cu precizări.


Mulțumim pentru înțelegere !



ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru acordare de finanțare nerambursabilă activităților nonprofit
de interes general pentru anul 2020

Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui,invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, culte, social și sport.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, culte, social și sport pentru anul 2020 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 2. Sursa de finanţare a contractelor este bugetul județului Vaslui, în valoare totală de 400.000 lei, defalcat pe domeniul cultură – 100.000 lei, domeniul culte – 100.000 lei, domeniul social – 100.000 lei, domeniul sport – 100.000 lei.

 3. Durata proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare până la data de 13.11.2020.

 4. Data limită de depunere:30.04.2020, ora 16.30. Având în vedere Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, perioada de depunere a proiectelor, inclusiv perioada de implementare pot suferi modificări. Vom reveni cu detalii, în funcție de situația la nivel de țară.

 5. Modalitatea de depunere: Propunerile de proiect se vor depune doar prin poștă, cu respectarea termenului limită, care va fi data poștei. Orice depășire a termenului limită de 30.04.2020 (data trimiterii) va duce la respingerea proiectului ca neeligibil.

 6. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2020, în perioada estimativă 04.05.2020 – 22.05.2020.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.


Pachet informativ - DOMENIUL CULTURA ȘI CULTE

Pachet informativ - DOMENIUL SOCIAL

Pachet informativ - DOMENIUL SPORT


Hotarârea nr. 38/20 martie 2020 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020;

Hotarârea nr. 29/20 februarie 2020 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020;


 • ARHIVĂ FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

 • 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007









  Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

  Publicat pe: 2020-03-27 (3526 citiri)

  [ Inapoi ]

    Acasa Utile Contact